1. Ak ste sa rozhodli pre návrh interiéru a máte záujem osloviť naše štúdio, mali by ste si pripraviť základné informácie – riešená podlažná plocha, stručný popis vašich požiadaviek a váš približný rozpočet na realizáciu interiéru. Ideálne sú aj fotografie skutočného stavu a pôdorys, ak ho máte k dispozícii.
 2. Prostredníctvom kontaktného formulára nám pošlite všetky takto pripravené informácie.
 3. Po prijatí formulára si s vami dohodneme osobné stretnutie v našom štúdiu kde si v príjemnej atmosfére prejdeme a vysvetlíme všetky nasledujúce kroky.
 4. Po odsúhlasení ponuky sa pustíme do návrhu pre vás a začneme pracovať na projekte. Je potrebné rátať s časom na vypracovanie v rozmedzí 2 – 4 týždňov podľa aktuálnej vyťaženosti.
 1. Chápeme, že by ste chceli bývať v novo zariadenom byte čím skôr, avšak treba rátať s tým, že vaša požiadavka sa zaraďuje chronologicky medzi ostatné projekty. Určite sa budeme snažiť nájsť riešenie, aby ste boli spokojní, ale určite nás neváhajte osloviť v dostatočnom predstihu.
 1. Ak už máme za sebou osobné stretnutie, kde sme prebrali jednotlivé postupy a detaily, následne potrebujeme kompletne zamerať skutkový stav riešeného priestoru a prekresliť ho do digitálnej podoby (.dwg formát).
 2. Fotodokumentácia priestoru
 1. Na základe vašich požiadaviek a predstáv vám v dohodnutom termíne zašleme prvotný návrh – vizualizáciu interiéru spolu s cenovou ponukou, v ktorej budú rozpísané použité konkrétne materiály, prvky zariadenia a práca za realizáciu. Tento návrh postupne dolaďujeme k vašej spokojnosti. V cene návrhu je jedno veľké kolo korekcií, kedy je možné upravovať hmoty nábytkov, použité materiály, farebnosť či solitéry.
 2. Po tejto úprave býva návrh na 95% doladený. Zostávajúcich 5% riešime formou čiastkových zmien, kedy už nie je potrebná nová vizualizácia (napr. výmena svietidla a pod.)
 1. Rozpočet, ktorý máte stanovený na realizáciu, je pre nás samozrejme dôležitý a pri navrhovaní projektu naň prihliadame. Realizácia je však živý proces, do ktorého vstupuje množstvo externých dodávateľov, ktorých štandardne oslovujeme až po ukončení návrhu. Vaše požiadavky sa môžu v priebehu vytvárania návrhu meniť a niekedy sa objavia aj skryté, nepredvídateľné položky. Preto vám nevieme dopredu zaručiť, že finálna suma bude rešpektovať vopred stanovený rozpočet.
 2. Samozrejme každú zmenu s vami konzultujeme a v prípade, ak sú pre vás jednotlivé cenové ponuky príliš drahé, radi vám pomôžeme nájsť cenovo dostupnejšiu alternatívu. Dávame si záležať na kvalitných materiáloch a výrobkoch, pretože našim klientom chceme a dodávame to najlepšie. Rozhodnutie, do čoho budete chcieť investovať a na čom naopak ušetriť, je v konečnom dôsledku na Vás.
 1. Návrhová časť projektu trvá štandardne 1-3 mesiace.
 2. Samotná realizácia interiéru trvá priemerne 2-4 mesiace. Dĺžka realizácie závisí aj od náročnosti a veľkosti priestoru, ale aj podľa aktuálnej vyťaženosti našich zhotoviteľov.
 3. Ak by sa plánovali aj väčšie stavebné zásahy, ako do statiky budovy, je potrebné vybaviť aj stavebné povolenie. Čas sa v takom prípade môže predĺžiť o dobu nevyhnutnú pre schvaľovací proces na úradoch.