BEAUTY SALON

Tento salón krásy v Karlovej Vsi v Bratislave, ktorý je medzičasom už otvorený, sme navrhli len nedávno. Jednu veľkú miestnosť sme rozdelili na dva salóny a recepciu. Na recepčný pult a obklady sme použili obkladové panely imitujúce kožu s ledkovým podsvietením. Všetky steny sme otapetovali béžovou tapetou so štruktúrou a perleťovým odleskom. Huňaté koberce, kresielka, zrkadlové stolíky, závesy, záclony – všetko krásne, útulné a zároveň funkčné.

    Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy zákazníkov našej spoločnosti v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

    Súvisiace projekty