MONOCHROMATICKÝ BYT

V tomto návrhu sme kládli dôraz na jednoduchosť a čistotu, ktorú sme dosiahli čistými líniami a bielym nábytkom vo vysokom lesku. Obývačku s kuchyňou sme opticky prepojili zástenou v rovnakom dekore a celkovo sme priestor oteplili jemne béžovou farbou. Byt sme navrhli a zariadili na kľúč.

    Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy zákazníkov našej spoločnosti v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

    Súvisiace projekty